Tag Archives: nordmark

Det där med kommunikation och öppenhet

Någonting som kännetecknat min mamma under numera många år är ett smusslande och uppsökande av människor i det tysta. Hon har besökt folk i deras hem, på deras kontor, pratat med deras släktingar o.s.v. Alla som på något sätt har stöttat eller trott på mig, Daniel eller pappa – eller kanske bara intresserat sig för vad som hänt och gjort det känt på olika vis. Hon har suttit vid köksbord över kaffekoppar och sagt allt mellan himmel och jord, saker som hon hävdat vara sanning, och varit ett offer fram tills några av alla dessa människor visat sig ha en ifrågasättande livssyn (som vi alla borde ha, i alla lägen, enligt mig) av olika grader och ställt relativt milda frågor som ”okej, men hur kan du tycka att dina barn borde vara inlåsta på Folåsa så unga?”, för då har dessa människor inte varit intressanta längre. Ordet ”manipulativ” har varit vanligt förekommande.

De gånger det har passat att vara öppen, så har det varit i vinklade artiklar, skrivna av journalister med en förutbestämd uppfattning som överhuvudtaget inte brytt sig om att kontakta ”andra sidan” av historien. Värmlands Folkblad kan jag nämna som en tidning som utmärkt sig extra tydligt inom den kategorin. Under tiden jag var borta skrevs det också en hel del på en skvallerblogg vid namn Filipstad i Folkmun som drevs av en Anna-Carin Windh, en person – som jag förstått det – har journalism (en högst subjektiv uppfattning om dess innebörd dessutom) som en typ av hobby. Där publicerades det bl.a. ett öppet brev skrivet av mamma, där hennes version och världsbild tydligt presenterades. Verklighetsfrånvända påståenden som var svåra att ens förstå publicerades. Detta var dock inte det mest anmärkningsvärda, utan det var de stängda kommentarsfälten. Mamma hade talat och då räckte det visst så.

Samma sak sker i dag. Mamma kontaktar människor som öppet engagerat sig eller intresserat sig för vad jag har berättat, eller vad de läst om fallet. Hon gör det i det tysta, och jag kan aldrig veta förutom då andra talar om det för mig eller de direkt berörda hör av sig till mig för att fråga eller säga det de vill. Här hamnar då ansvaret hos den hon kontaktar – antingen tar man det hon säger för sanning och utgår ifrån att den sista versionen av något man hört är den sanna, eller så hör man av sig till mig och ifrågasätter det man undrar över.

Hela konceptet med den här sidan bygger på öppenhet. Jag är väldigt trött på ogrundade spekulationer, människor som tror sig veta utan vetskap och sådana som tisslar och tasslar i bakgrunden. Förr kanske människor hade ursäkten att jag var borta, att det inte fanns något tydligt sätt att kontakta någon berörd och ställa sina frågor, men den finns inte längre. Jag har hemsida, jag har Facebook, jag har e-post helt tillgängligt så att vem som helst kan kontakta mig om de vill. Nu kanske det finns en del som tänker att ”jag har ett liv att ta hand om också, jag har inte tid att prata med dig om ditt liv och kolla upp allt”, vilket för mig är helt naturligt. Men – har någon tiden att föra kontakt med min mamma och lyssna till hennes utsagor men inte tiden eller intresset att därefter göra detsamma med mig, så borde man hålla sig utanför alltsammans. Vara neutral, hålla sig till att man inte vet. Neutralitet vore naturligt både till min version och den ”andra sidan” tills alla delar har bevisats eller åtminstone otvivelaktigt hänger ihop.

Så, återigen – hela syftet med den här sidan är att besvara frågor och berätta vår historia på ett så öppet och ärligt sätt som möjligt. Ge mig gärna den chansen.


Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | 4 Comments

Barnen som “tvingades” vara hemma från skolan, del 2

Pappas och mammas anmälan till Skolverket, samt de andras, resulterade i följande beslut.

001002003

Alltsammans blev en stor besvikelse för alla anmälare, och förstörde mångas hopp och vilja att kämpa för att skolan i Nordmark inte skulle få fortgå som den plåga den varit i så många år.

När Skolverket kom för att göra sin granskning sade en av lärarna till eleverna “nu är det bäst ni sköter er”, och gav sken av att det var på grund av att barnen skulle ha misskött sig som skolan befann sig under utredning. Det finns beskrivet i en av de anmälningar jag publicerade i mitt första inlägg om skolan.

Stycket “Enligt grundskoleförordningen skall ett åtgärdsprogram utarbetas när en elev är i behov av särskilda stödåtgärder. Skolverket konstaterar att skolan inte kunnat uppvisa något sådant program när det gäller i första hand Er son. Skolverket anser därför att skolans rutiner för upprättande av åtgärdsprogram måste förbättras” är viktigt för den fortsatta berättelsen, då det var en kvinna vid namn Elisabeth Johannesson som hade ansvaret för Daniel i denna fråga och borde upprättat det nämnda åtgärdsprogrammet. Det skedde inte under två års tid, varför hon kritiserades. Hennes man blev den polis som flera år senare skulle utreda den misshandel och sexuella övergrepp vi anklagar vår mor för. Jag återkommer till det.

Nordmarks skolas arbetsplan var denna:

lokal arbetsplan

Jag tycker att den egentligen säger allt om skolans låga nivå.

12 september 2001 skickade pappas advokat Lennart Olsson följande brev till rektor Jan Ulvforsen. Det visar att intentionen redan från början var att jag och Daniel skulle tillbaka till skolan så snart som möjligt.

Lennarts brev till rektorintyg 2intyg 1

 

Intyget från Barnhabiliteringen berör min benskada efter misshandel, som jag beskriver i nästföljande inlägg, “Mormors brev och hennes misshandel”.

Brev från skolchefen 2001-09-18:

Skolchefens brev till Lennart Olsson

Kommunen försökte genast leda in spåret på ett skolbyte i stället för att ta itu med problemen i Nordmarks skola.

Under hela tiden gick jag och Daniel till BUP där vi berättade om miljön i skolan, vilket härleder en anmälan från BUP till socialförvaltningen i Filipstad 2001-10-17:

BUP första skolaanmälan

Kommunens svar på detta är anmärkningsvärt. De väljer att själva göra en anmälan till socialförvaltningen, med en – givetvis – helt annan utgångspunkt. Notera hur två av anmälningspunkterna är att “samverkan skett via vårdnadshavarens advokat” och att de fått reda på att “familjen har kontakt med BUP i Karlstad”. På vilket sätt utger det en grund för en anmälan?

Skolans första anmälan till socialen

I ett senare brev från kommunens advokat kan man utläsa att de undersökt möjligheterna att få BUP:s anmälan att klassas som förtal (!).

Kommunen försöker med förtal (1)

 

Kommunen försöker med förtal (2)

 

 

 

Advokat Lennart Olsson skriver ett svar till skolans anmälan till socialen, där han bl.a. förklarar varför inte möten kommit till stånd och varför samarbete mellan skola och BUP har nekats.

LOs svar på socanm 1LOs svar på socanm 2

 

I samtid med detta så började ett brev från min mormor cirkulera runt till olika myndigheter, bl.a. Skolverket, där hon förminskar sin misshandel av mig och Daniel, och flyttar allt fokus till att min pappa “förstör” vår skolgång, och att han behandlade mamma illa. I det går att se samma lögner och samma hets som mammas bror Christer sysslat med. Jag publicerar brevet och en förklaring i ett separat inlägg för att inte blanda ihop det för mycket med skolan: http://www.filipstadsfallet.com/?p=318

Posted in Bakgrund, Före 2005, Skolan | Tagged , , , , , , , | 3 Comments